dimecres, 2 de març de 2016

PROVES D'ACCÉS a cicles formatius de grau mitjà (PACFGM)

Ja ha sortit la convocatòria de les proves d'accés. Recordeu que podeu fer la inscripció a classe, amb la vostra tutora. 

En l'enllaç següent hi trobareu tota la informació:
  • Inscripció: del 10 de març (a partir de les 9 h) fins al 17 de març de 2016
  • Pagament de la taxa: fins al 18 de març de 2016 (abans de les 22 h)

  • Presentació de la documentació: de l'11 al 18 d'abril de 2016 (dins l'horari de registre)
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 d'abril de 2016
  • Presentació de la documentació complementària a l'institut: del 21 al 25 d’abril de 2016 (dins l'horari de registre)
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 27 d'abril de 2016

Prova: 4 de maig de 2016
15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica


  • Qualificacions provisionals: a partir del 13 de maig de 2016
  • Termini per presentar reclamacions a l'institut: del 17 al 19 de maig de 2016 (dins l'horari de registre)
  • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 20 de maig de 2016